divendres, 13 de gener de 2012

Ens ajudes a posar en marxa...?


Tota persona té dret a un habitatge digne

Ens ajudes a posar en marxa dos habitatges tutelats per a persones amb discapacitat?

Rebut, per correu electrònic, de Bartolomé Rigo Roca (INTRESS)

Des d’Intress i Gira-sol sol·licitam la col·laboració de particulars i empreses per poder posar en marxa i donar atenció a persones amb malaltia mental i/o amb discapacitat, en dos habitatges tutelats de 10 i 6 places.

Les cases estan ubicades a Llucmajor i a Palma (Mallorca). En elles, atendre a una persona usuària, suposa una quota mensual aproximada de 1.800 euros, quantitat que no tots els sol·licitants poden sufragar per si mateixos i que com bé sabem l'administració pública no té capacitat per arribar a tots els que la necessiten. Per això sol·licitam aportacions individuals o d'empreses, en la quantitat que es consideri oportuna. És a dir, es pot fer una aportació puntual, mensual o anual.

Les donacions realitzades té una desgravació d'un 25% en l'IRPF o del 35% en l'Impost de societats.

Per col·laborar amb nosaltres només cal enviar un mail a:
migjorn@intress.org autoritzant-los a domiciliar un rebut amb la freqüència, quantitat que es vol aportar i el vostre número de compte o bé fent una transferència a DONACIONS LA CAIXA:
2100 0792 61 01 00745885, indicant clarament el nom complet i DNI / CIF perquè puguem comunicar la desgravació.

Què suposa un pis tutelat per a la persona usuària?
- Atenció 365 dies l'any.
- Convivència
- Manutenció, fomentant l'autonomia per a les compres i els menjars.
- Suport i formació en les habilitats bàsiques de la vida diària (higiene personal, neteja de roba, gestió econòmica, etc).
- Atenció personal i suport mèdic-psiquiàtric.
- Accions d'integració en la comunitat amb activitats d'oci.

Perquè les persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental puguin accedir a aquests serveis que s'ofereixen a la habitatges, cal el finançament privat. Ajuda'ns! Per més informació consultar arxiu adjunt o enviar correu electrònic a:
migjorn@intress.org 

També podeu contactar amb nosaltres si teniu interès en visitar les instal·lacions personalment i veure la feina que portem a terme.

INTRESS centra el seu treball en la gestió de centres i serveis socials en cinc àrees prioritàries: Gent Gran, Salut Mental, Infància i Família, Dona i Respostes a la Violència. Declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior el 2004, Intress va iniciar la seva tasca el 1984 amb l'objectiu de contribuir a la promoció, gestió i millora de la qualitat dels serveis socials i d'atenció a les persones, amb compromís i professionalitat.

Ana González, directora Zona Est
 
INTRESS cat 932.172.664 (zona nord)
INTRESS ib 971.715.029 (zona est)
INTRESS mad 915.616.988 (zona centre)

.

Cap comentari:

Publica un comentari