diumenge, 5 de juliol de 2015

Composició del Parlament de les Illes Balears 2015-2019

Mesa del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud (Presidenta) Podemos
Vicenç Thomàs i Mulet (Vicepresident Primer) PSOE
Maria Salom i Coll (Vicepresidenta Segona) PP
Joana Aina Campomar i Orell (Secretària Primera) MÉS
Miquel A. Jerez i Juan (Secretari Segon) PP

Mª Consuelo Huertas (Po), Vicenç Thomàs (PS), Maria Salom (PP), Joana Aina Campomar (+), Miquel A. Jerez (PP)

 Grup Parlamentari Podem illes Balears
 Sr. Salvador Aguilera i Carrillo
 Sra. Laura Camargo i Fernández
 Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud. Presidenta Parlament
 Sr. Alberto Jarabo i Vicente
 Sra. Marta Maicas i Ortiz
 Sr. David Martínez i Pablo
 Sr. Aitor Morrás i Alzugaray
 Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó
 Sr. Carlos Saura i León
 Sra. Mª Montserrat Seijas i Patiño

Grup Parlamentari Més Per Mallorca
 Sr. David Abril i Hervás
 Sr. Gabriel Barceló i Milta
 Sra. Isabel M. Busquets i Hidalgo
 Sra. Joana Aina Campomar i Orell. Secretària Primera
 Sra. Margalida Capellà i Roig
 Sr. Antoni Reus i Darder
Grup Parlamentari Més Per Menorca
 Sr. Josep Castells i Baró
 Sra. Patricia Font i Marbán
 Sr. Nel Martí i Llufriu

Grup Parlamentari Socialista
 Sr. Andreu Alcover i Ordinas
 Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias
 Sra. Elena Baquero i González
 Sr. Damià Borràs i Barber
 Sra. Maria José Camps i Orfila
 Sra. Silvia Cano i Juan
 Sr. Enrique Casanova i Peiro
 Sra. Pilar Costa i Serra
 Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
 Sra. Silvia Limones i Costa
 Sr. Martí Xavier March i Cerdà
 Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras
 Sr. Xico Tarrés i Marí
 Sr. Vicenç Thomàs i Mulet. Vicepresident Primer

Grup Parlamentari Popular
 Sr. José Ramón Bauzá i Díaz
 Sr. Antoni Camps i Casasnovas
 Sr. Gabriel Company i Bauzá
 Sra. Sandra Fernández i Herranz
 Sr. Álvaro Gijón i Carrasco
 Sr. Antonio Gómez i Pérez
 Sr. Miquel A. Jerez i Juan. Secretari Segon.
 Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir
 Sr. José Vicente Marí i Bosó
 Sra. Margaret Mercadal i Camps
 Sra. Antònia Perelló i Jorquera
 Sra. Margarita Prohens i Rigo
 Sra. Sara Ramón i Roselló
 Sra. María José Ribas i Ribas
 Sra. Maria Núria Riera i Martos
 Sra. Maria Salom i Coll. Vicepresidenta Segona.
 Sr. Vicent Serra i Ferrer
 Sra. Misericordia Sugrañes i Barenys
 Sr. Santiago Tadeo i Florit
 Sr. Miquel Vidal i Vidal

Grup Parlamentari El Pi Proposta Per Les illes Balears
 Sr. Jaume Font i Barceló
 Sr. Josep Melià i Ques
 Sra. M. Antònia Sureda i Martí

Grup Parlamentari Mixt
Sra. Olga Ballester i Nebot
Sr. Xavier Pericay i Hosta
Sra. Sílvia Tur i Ribas


Acords programàtics per al Govern (Parlament) de les Illes Balears, signat per MÉS, Podem i PSOE:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada