dijous, 16 de novembre de 2000

Estudis sobre mediambient


Estudis sobre medi ambient

Informació seleccionada i donada per Maria Sunyer de la Direcció General de la Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.

Els Cicles Formatius:

Activitats físiques i esportives
- Grau mitjà de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural.

Activitats agràries
- Grau mitjà de treballs forestals i de conservació del medi natural
- Grau superior de gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics

Química
- Grau superior de química ambiental

Les Carreres Universitàries 

Llicenciatura de Ciències Ambientals
Llicenciatura de Biologia
Llicenciatura de Geologia
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial
Llicenciatura de Ciències del Mar

El futur a les nostres mans:

Ciències Ambientals
La formació adquirida per l'alumnat el capacita per a desenvolupar estudis d’anàlisi, gestió i enginyeria ambiental en l'àmbit de treball de les empreses i administracions publiques,concretament:

Gestió i auditories ambientals a empreses i municipis.
Agendes 21 locals.
Plans d'acció ambiental.
Gestió integral de productes i residus: anàlisi del cicle de vida.
Gestió d’espais naturals.
Educació i comunicació ambiental.
Els titulats en Biologia estan capacitats per exercir activitats de recerca. de gestió o de producció en els camps de les ciències de la vida, especialment:

Microbiologia
Bioquímica
Fisiologia
Sanitat humana i animal
Millora genètica
Alimentació
Biotecnologia
Ecologia
Gestió de recursos naturals i medi ambient

Aquestes tasques es poden desenvolupar en empreses dels sectors químic, sanitari, alimentari i ambiental.Especialitats en:

Biologia Vegetal i Ecologia
Biologia Animal
Microbiologia
Biologia Sanitària
Biologia Cel·lular i Genètica

La Geologia al servei de les empreses i de l’administració
La formació capacita per desenvolupar tasques professionals en empreses dels sectors de la construcció, de la mineria. del petroli i del medi ambient. Destaquen:

Cartografia geològica del territori.

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial: Reduir, reparar, reutilitzar i reciclar. Una indústria respectuosa amb el medi ambient L’Enginyeria Tècnica capacita els alumnes en la realització de les tasques següents:

- Tècnic en producció. gestió i manteniment en indústries químiques, farmacèutiques, alimentaries., papereres, metal·lúrgiques i afins.
- Tècnic mediambiental en indústries dels sectors anteriors o d'altres amb problemàtica ambiental.
- Tècnic mediambiental en assessories. consultories i institucions publiques.
- Participació en projectes de recerca. tant en l'empresa privada com en institucions publiques.

Ciències del Mar: Aquests titulats estan preparats per a realitzar les següents tasques i especialitats.

. Oceanografia
· Meteorologia Marina
· Zoologia Marina
. Medi Ambient - Marejades- Ones marines

LINKS AMBIENTALS MOLT INTERESSANTS:CURSOS D'ENSENYAMENT NO REGLAT SOBRE MEDI AMBIENT:

AUDITORIA DE MEDI AMBIENT
COMUNICACIÓ AMBIENTAL
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
DEPURACIÓ D'AIGUA
DRET EN MEDI AMBIENT
EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL
GESTIÓ DE RECURSOS NATURALS
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
LEGISLACIÓ AMBIENTAL
LOGÍSTICA i MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI NATURAL
PROMOCIÓ MEDIAMBIENTAL
QUALITAT AMBIENTAL
TRACTAMENT D'AIGÜES
TRACTAMENT DE RESIDUS

Normalment aquest cursos es realitzen mitjançant els programes ENLLAÇ, PLA FIP, Acadèmies Privades i Cursos de formació que realitza la Universitat de les Illes Balears.
.