dimarts, 6 de març de 2012

Guillem Forteza vist per Jaume Mayol


Guillem Forteza

“Guillem Forteza estudia a l’escola de Barcelona i acaba la carrera a finals de l’any 1917. La seva condició d’arquitecte frontissa (entre els arquitectes anteriors a 1906 i posteriors a 1919) ens ajuda a entendre el procés de transformació que sofreix l’arquitectura mallorquina entre els anys vint i trenta del segle passat. Guillem Forteza neix al 1892, es titula al 1917 i mor al 1943.

La seva etapa professional es condensa en un quart de segle, que coincideix amb el període més intens de la recent història de l’arquitectura. De tota la seva polièdrica biografia professional destaca un fet: el 1921 és nomenat Arquitecte Director de Construccions Escolars de l’Estat a Balears. Aquest càrrec dóna peu a més d’un centenar de projectes escolars, compresos entre 1921 i 1940. S’analitzen aquests projectes un a un, per entendre, des de dins, els mecanismes projectuals de cada proposta. En podem distingir dos models: En primer lloc, veiem escoles tradicionals, regionals. Són de planta simètrica, de volumetria compacte i organització centrípeta. S’organitzen les aules al voltant d’un pati, entès com una aula més a l’aire lliure. Aquest pati és hereu de la tradició arquitectònica local i solució a temes pedagògics i higiènics. En segon lloc, en l’obra de Forteza, es distingeixen els grups escolars clarament lligats al moviment modern. Són de planta asimètrica, de volumetria dispersa i d’organització centrífuga...”
Jaume Mayol


Jaume Mayol

Jaume Mayol (Montuïri, 1976) es va llicenciar en arquitectura (UPC, 2000) i es va doctorar (UPC, 2010) amb la tesi "L'Arquitectura Escolar de Guillem Forteza, 1917-1943", distingida amb el Premi Lluís Domènech i Montaner 2011, convocat per l'Institut d'Estudis Catalans. Reivindica una arquitectura creativa, capaç de renovar a partir del coneixement del passat i del propi entorn geogràfic i cultural. D'aquí el seu interès per Guillem Forteza (Palma, 1892-1943).
Llorenç Capella. Brisas.


Guillem Forteza vist per Jaume Mayol

La Almudaina. Guillem Forteza El arquitecto que pensó el siglo XX

Les Escoles d’Eivissa de Guillem Forteza

Les escoles de Guillem Forteza. Brisas

La tesi de Jaume Mayol. Trobada a un escrit del blog “Alta Mar” de Fabian Montojo:
.