dimarts, 30 de novembre de 2010

Carta de Principis del Fòrum Social Mundial

.

Carta de Principis del Fòrum Social Mundial


El comitè d'entitats brasileres, que va organitzar el primer Fòrum Social Mundial, realitzat a Porto Alegre (Brasil), del 25 al 30 de gener de 2001, considera necessari i legítim, després d'avaluar els resultats de l’esmentat Fòrum i les expectatives per ell creades, d’establir una Carta de Principis que orienti la continuïtat d'aquesta iniciativa. Els principis que fan part d’aquesta carta, que ha de ser respectada per tothom que vulgui participar del procés i organització de noves edicions del Fòrum Social Mundial, consoliden les decisions que van presidir el primer fòrum de Porto Alegre, asseguraren el seu èxit i ampliaren el seu abast, definint així les orientacions que surten de la lògica d'aquestes decisions.
1. El Fòrum Social Mundial és un espai obert de trobada per aprofundir la reflexió, el debat democràtic d'idees, l’elaboració de propostes, el lliure intercanvi d'experiències i l’articulació d'accions eficaces per part d'entitats i moviments de la societat civil que s'oposen al neo-liberalisme i al domini del món pel capital o per qualsevol forma d'imperialisme i que s'obstinen en la construcció d'una societat planetària, orientada a una relació fecunda entre els éssers humans i entre aquests i la Terra.
2. El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va ser una realització col·locada dins el seu temps i espai. A partir d'ara, amb la seguretat amb que es va proclamar a Porto Alegre que "un altre món és possible", el Fòrum es converteix en un procés permanent de recerca i de construcció d'alternatives que no es limita als esdeveniments als quals es vol donar suport.
3. El Fòrum Social Mundial és un procés de caràcter mundial. Tots els esdeveniments que es realitzin com a part d'aquest procés tendran dimensió internacional.
4. Les alternatives proposades pel Fòrum Social Mundial es contraposen al procés de globalització dirigit per grans corporacions multinacionals i per governs i institucions que serveixen els seus interessos, amb la complicitat de governs nacionals.
Aquestes alternatives volen fer prevaler, com una nova etapa en la història del món, una globalització solidària que respecti els drets humans universals, els ciutadans i les ciutadanes de totes les nacions i el medi ambient, recolzant-se en sistemes i institucions internacionals democràtics que estiguin al servei de la justícia social, de la igualtat i de la sobirania dels pobles.
5. El Fòrum Social Mundial reuneix i articula únicament entitats i moviments de la societat civil en tots els països del món. Així i tot, no pretén ser una instància de representació de la societat civil mundial.
6. Les reunions del Fòrum Social Mundial no tenen caràcter deliberatiu. Per tant, ningú estarà autoritzat a expressar, a qualsevol de les seves trobades, posicions que pretenguin ser representatives de tots els seus participants. Els participants no han de ser cridats a prendre decisions per vot o aclamació, referint-se al conjunt del Fòrum, sobre declaracions o propostes d'acció, que incloguin tothom o una majoria, i que es proposin com a decisions formals del mateix Fòrum. Aquest, per tant, no es constitueix en una instància de poder, per ser disputat pels participants en les seves reunions, ni pretén erigir-se en única alternativa d'articulació i d’acció de les entitats i moviments que en ell participen.
7. Ha d’assegurar-se a les entitats o conjunts d'entitats que participen de les reunions del Fòrum la llibertat de deliberar —durant el mateix Fòrum— sobre declaracions o accions que decideixin desenvolupar de forma aïllada o en conjunt amb altres participants. El Fòrum Social Mundial es compromet a difondre àmpliament aquestes decisions pels mitjans que tengui al seu abast, sense sotmetre-les a cap subordinació, jerarquia, censura o restricció i presentant-les sempre com a deliberacions de les entitats, o conjunt d'entitats, que les assumeixin.
8. El Fòrum Social Mundial és un espai plural i divers, no confessional, no
governamental i no pertany a partits polítics, que articula, de manera
descentralitzada i en xarxa, entitats i moviments que es troben implicats en accions concretes, locals o internacionals, per a la construcció d’un altre món.
9. El Fòrum Social Mundial sempre serà un espai obert a la pluralitat i a la diversitat d'actuació de les entitats i moviments que en ell participen amb la diversitat de gèneres, ètnies, cultures, generacions i capacitats físiques, sempre respectant la Carta de Principis. No participaran en el Fòrum les representacions de partits polítics ni les organitzacions militars. Podran ser convidats a participar, a títol personal, els governants i els parlamentaris que assumeixin els compromisos d'aquesta Carta.
10. El Fòrum Social Mundial s'oposa a qualsevol visió totalitària o reductora de l'economia, del desenvolupament o de la història i a l'ús de la violència com a mitjà de control social de l'estat. Propugna el respecte dels drets humans, la pràctica d'una democràcia vertadera i participativa, les relacions igualitàries, solidàries i pacífiques entre persones, ètnies, gèneres i pobles. Condemna totes les formes de dominació o de submissió d’un ésser humà sobre un altre.
11. El Fòrum Social Mundial, com a espai de debat, és un moviment d'idees que estimula la reflexió, i la divulgació transparent dels resultats de la reflexió, sobre els mecanismes i els instruments de dominació del capital, sobre els mitjans i les accions de resistència i de superació d'aquesta dominació, sobre les alternatives proposades per solucionar els problemes d'exclusió i de desigualtat social que constitueixen la globalització capitalista, la qual, internacionalment i a l’interior dels països, crea dimensions racistes, sexistes i de destructió del medi ambient.
12. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'intercanvi d'experiències, estimula el coneixement i el reconeixement mutus per part de les entitats i moviments participants, valorant l'intercanvi, especialment del que la societat construeix per centrar l'activitat econòmica i l'acció política en l’atenció de les necessitats de l'ésser humà i del respecte de la natura, tant en el moment present com per a futures generacions.
13. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'articulació, procura enfortir i crear noves articulacions nacionals i internacionals, entre entitats i moviments de la societat, perquè avancin, privadament i públicament, en la capacitat de resistència social i no-violenta dins el procés de deshumanització que viu el món i enfront de la violència utilitzada per l'estat. També reforça les iniciatives d'humanització que ja desenvolupen aquests moviments i entitats.
14. El Fòrum Social Mundial és un procés que estimula les entitats, i els moviments que hi participen, perquè situïn a nivell nacional les accions de nivell local i perquè, a més, procurin la participació activa en estaments internacionals. Posaran, doncs, les seves accions sota la perspectiva de la ciutadania planetària i introduiran dins l’agenda global les pràctiques transformadores que ja posen en pràctica per a la construcció d’un nou món solidari.

Aquesta CARTA DE PRINCIPIS fou aprovada y adoptada a la ciutat de São Paulo, dia 9 d’abril de 2001, per les entitats que constitueixen el Comitè d’Organització del Fòrum Social Mundial.
Dia 10 de juny de 2001 foren aprovades les modificacions pel Consell Internacional del Fòrum Social Mundial.

dilluns, 29 de novembre de 2010

Eleccions al Parlament de Catalunya. 28-11-2010

.

Eleccions al Parlament de Catalunya. 28-11-2010


Escons (Diputats/des) a elegir: 135. Majoria absoluta: 68

2010
Candidatures
Vots
Diputats
CiU
1.198.010
38,47%
62
PSC-PSOE
570.361
18,32%
28
P.P.
384.019
12,33%
18
ICV-EUiA
229.985
7,39%
10
ERC/ESQUERRA
218.046
7,00%
10
SI
102.197
3,28%
4
C's
105.827
3,40%
3

CIU: Convergència i Unió
PSC: Partit Socialista de Catalunya
PP: Partit Popular
ICV: Iniciativa per Catalunya Verds
EUIA: Esquerra Unida i Alternativa
ERC: Esquerra Republicana per Catalunya
SI: Solidaritat Catalana per a la Independència
C’s: Ciutadans

2006
Candidatures
Vots
Diputats
CiU
935.756
31,52%
48
PSC-CpC
796.173
26,82%
37
PP
316.222
10,65%
14
ICV-EuiA
282.693
9,52%
12
ERC
416.355
14,03%
21
SI


---
C's
89.840
3,03%
3

CpC: Ciutadans pel Canvi

En las eleccions anteriors, les de 2006, es va formar govern mitjançant una coalició entre el PSC, ERC y ICV-EuiA, sent President de la Generalitat de Catalunya, José Montilla del PSC.

Com resultat de les presents, el més provable és que CIU governi, en solitari, amb suports puntuals de distints partits, en funció del que es vagi a acordar en cada cas. Presumptament serà President Artur Mas de CIU..

dimecres, 24 de novembre de 2010

Dia 25 de novembre, dia mundial contra la violència de Gènere

.
Dia 25 de novembre, dia mundial contra la violència de Gènere

Per l'Associació Humanista de Comunicació, cada dia és el dia mundial contra la violència de Gènere, cada dia és el dia contra qualsevol agressió o violència. I fa temps que diem que cap agressió o violència quedarà eradicada si només es tracta sectorialment i no globalment. Poc avançarem mentre hi hagi gent que vagi contra un tipus determinat de violència o agressió i no s'oposi obertament i condemni altres agressions o violències. No acabarem contra la violència de gènere mentre hi hagi gent que, condemnnt-la, no condemni els crims del franquisme o no condemni els crims recents del govern del Marroc, o no condemni els crims a Palestina, a l'Iraq, a Rwanda, Sèrbia,...
Per anar contra la violència de gènere i tenir possibilitats d'èxit en la seva eradicació hem d'anar contra tota agressió o violència, fins i tot contra les de videojocs o actituds polítics.

.

divendres, 19 de novembre de 2010

El sucre és un gran enemic de la longevitat

.
El sucre és un gran enemic de la longevitat

Antoni
T'envio un tema que interessarà als adults majors de la llista que dirigeixes si és que decideixes divulgar.
Es tracta sobre el perjudicial del sucre en els adults grans.
L'article argumenta el perquè de la necessitat d'una dieta baixa de calories i en sucre.

Et desitjo molta salut.
José

Pres de Infomed

El sucre és un gran enemic de la longevitat

Una dieta baixa en calories i sucre ajuda a viure més i millor, segons van assegurar en una conferència a Washington diversos científics que lideren una investigació als Estats Units, sobre com retardar l'envelliment i allargar la vida.
Cynthia Kenyon, directora del Centre sobre la Biologia de l'Envelliment, de la Universitat de Califòrnia a San Francisco, és una de les defensores d'aquesta recepta bàsica després de comprovar que el donar "només una petita quantitat de sucre" als cucs amb els que experimenta els porta a "envellir més ràpid i viure menys".
"Això suggereix de manera molt clara que el sucre redueix l'esperança de vida", va assenyalar Kenyon, que segueix des del 2008 una dieta baixa en hidrats de carboni, el que probablement expliqui la seva visible primesa.
La científica va qualificar d '"increïble" el que molta gent, sobretot als Estats Units, no sàpiga el que és bo menjar i va avançar que el camp de
la nutrició serà "cada vegada més respectat" entre els científics en les dècades futures.
Ana María Cuervo, una doctora d'origen espanyol que codirigeix l'Institut sobre l'Envelliment de l'Escola de Medicina Albert Einstein de Nova York, i que investiga com reparar el dany que pateixen les cèl lules amb el pas del temps, creu també que una dieta saludable i l'exercici són crucials per a retardar la vellesa.
"Un dels principals activadors del sistema de neteja cel lular és la reducció de calories", va explicar Cuervo, que va afegir que la glucosa, per contra, exerceix un efecte negatiu sobre aquest procés.
Els processos de neteja estan en marxa i funcionant en totes les cèl.lules i són clau per a un bon funcionament cel lular, però la seva eficàcia disminueix amb l'edat el que s'associa amb les malalties neurodegeneratives que es manifesten en l'última etapa de la vida.
De moment, els estudis per tractar d'allargar aquest saludable procés es realitzen en ratolins, però la doctora Cuervo espera que els experiments puguin començar en breu en humans.
"Un dels estudis que estem fent és mirar compostos que ja estan aprovats i veure si algun d'ells podria activar aquest sistema en humans", va explicar Cuervo.
Es tracta de comprovar, si compostos que s'utilitzen, per exemple, per controlar la pressió arterial poden ajudar amb la demència.
"Si algun d'aquests compostos dóna bons resultats el procés de passar a la clínica són tres o quatre anys comparat amb deu anys que portaria si és una molècula nova", va afegir.
L'experta va esmentar que alguns compostos com el resveratrol, que es troba en el raïm i en productes derivats com el vi, ha resultat bo en proves amb animals i podrien ajudar a retardar l'aparició de malalties degeneratives com l'Alzheimer o la malaltia de Parkinson.
Els experts reunits investiguen com allargar la vida i evitar la malaltia des de diferents fronts.
Kenyon se centra en investigar com la mutació de gens pot afectar la longevitat, mentre que Cuervo estudia com frenar el procés de degradació cel lular. Altres experts com Stephen Johnston, director del Centre per a la Innovació en Medicina de la Universitat d'Arizona, treballen en el desenvolupament d'una vacuna per prevenir el càncer i en la detecció primerenca de malalties.
"La detecció primerenca representarà un nou paradigma i és concebible a curt termini", va explicar Johnston, que va dir que el proper pas serà la prevenció i l'aparició de fàrmacs per manipular el procés d'envelliment.
Aubrey de Grey, un altre expert en envelliment, centra les seves esperances en la medicina regenerativa.
Ramat va explicar que el cos humà és una "màquina" i que igual que un automòbil podria passar per un procés regular de reparació i posada a punt que prolongui una existència en bon estat. Les dades mostren que la prolongació de la vida és ja una realitat.
Així, Ted Fishman, autor d'un llibre sobre l'envelliment de la població mundial, va indicar que l'any 2000, hi havia 180.000 centenaris al món. Aquest any són ja 450.000 i s'espera que el 2050 la xifra superi els tres milions.
"Vivim moments màgics", va afirmar Fishman, en referència a la possibilitat de prolongar "l'inusual regal que és la vida".
Washington, novembre 17 / 2010 (EFE)

Titulars
Qüestionen els efectes preventius de les estatines.
Nou fàrmac redueix els nivells del colesterol "dolent" i augmenta el "bo".
La FDA va aprovar la comercialització del primer fàrmac contra el lupus.
Antibiòtics podrien ser ineficaços en algunes infeccions de l'oïda en els Nens.
Fumadors passius presenten riscos del desenvolupament de sordesa.
Nova tecnologia permet la "manipulació digitalitzada" d'imatges de diagnòstic.
Acupuntura xinesa és incorporada al patrimoni cultural de la Humanitat.
El sucre és un gran enemic de la longevitat.

Cerca Arxiu

Editors:
Llic Edita Pamias González
Llic Mònica Vega Botana
Llic Aleida Figueroa Silverio
Llic Heidy Ramírez Vázquez
Llic Ada B. Ruiz Jhonen
Llic Sandra Rodríguez García

dimecres, 17 de novembre de 2010

Laura Serra Marín, concert divendres


La pianista Laura Serra Marín, és una jove promesa de 13 anys que ja des dels 9 anys ha començat a recollir premis a concursos de piano com el Premi de Fi de Grau Elemental del Conservatori Professional de Música de Mallorca, Premi Joves Intèrprets de Joventuts Musicals de Sóller o Concurs Internacional Vila de Capdepera. Està becada pel Centre d’Estudis Pianístics de Barcelona. Ha participat en l’Opera Arca de Noè al Teatre Principal de Palma. Actualment la podrem sentir interpretant un repertori variat de compositors com Scarlatti, Bach, Beethoven, Chopin, Debussy i Schumann Va néixer a Palma dia 20 de novembre de 1996. Actualment és alumna de 2n d’ESO a l’IES Son Pacs de Palma.
.
Concert de piano:
Dia i hora: Divendres dia 19 de novembre (2010)

diumenge, 7 de novembre de 2010

La veritat sobre el genocidi a Rwanda VI


La veritat sobre el genocidi a Rwanda VI(Aquest és el darrer escrit d'aquesta sèrie)

La Fundació s'Olivar de Mallorca aconsegueix que Espanya demani l'extradició d'un genocida rwandès
Agències | Madrid / Nacions Unides | 2010.09.18


El Consell de Ministres va aprovar ahir demanar a Sud-àfrica l'extradició del general rwandès Kayumba Nyamwasa, reclamat per l'Audiència Nacional per delictes de genocidi i lesa humanitat com a presumpte responsable de la mort de quatre espanyols en els anys noranta a Rwanda.

La notícia va ser rebuda amb satisfacció per la plataforma Prou Impunitat a Rwanda, els delegats, Joan Carrero-president de la Fundació s'Olivar-i Pere Sampol-senador del PSM-Entesa Nacionalista-, es troben a la seu de l'ONU, en protesta per la copresidència de la cimera per a la revisió dels Objectius del Mil lenni del president de Rwanda, Paul Kagame, acusat també de genocidi i de crims contra la humanitat.
La sol.licitud de l'Executiu espanyol serà cursada a Sud-àfrica, país on es troba actualment exiliat Kayumba Nyamwasa, que no està detingut.
Delictes
El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu acusa Nyamwasa, número dos de Kagame, ia altres 39 militars ruandesos de genocidi i delictes de lesa humanitat, terrorisme i tortures comesos durant el conflicte declarat en els anys noranta entre hutus i tutsis a Rwanda , en què més de quatre milions de persones van resultar mortes o desaparegudes.
El general Faustin Kayumba Nyamwasa va ser membre entre 1996 i 1997 del grup militar Armée Patriòtic Rwandès (APR), que tenia com a finalitat la presa del poder a Rwanda.
També va participar en la realització d'atacs sistemàtics i planificats contra la població civil, en desaparicions forçades i crims contra el dret internacional, organitzant i executant atemptats terroristes.
Víctimes espanyoles
Entre les seves víctimes es troben quatre ciutadans espanyols: el missioner Joaquim Vallmajó i els membres de l'ONG Metges del Món Maria Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osuna i Luis Valtueña Gallego.
L'actuació judicial va néixer a partir d'una querella criminal interposada per la Fundació s'Olivar, presidida per Joan Carrero, i altres organitzacions, i finançada des del principi pel Fons Mallorquí de Solidaritat. Es tracta, per tant, d'una gran victòria internacional liderada pels moviments de solidaritat de Mallorca.
Joan Carrero va definir ahir a la nit des de Nova York la decisió com el principi de la fi de Kagame, a qui la comunitat internacional està donant l'esquena després de molts anys de fer cas de les denúncies en contra seu. Per als promotors d'aquesta decisió adoptada pel Govern espanyol, es tracta d'un moviment de transcendència internacional que obre les portes, a més, al diàleg entre hutus i tutsis.
A més, el Consell de Seguretat de l'ONU va expressar ahir la seva disposició a imposar sancionar els líders rebels responsables de la violació de centenars de civils en els últims mesos a la regió oriental de la República Democràtica del Congo (RDC).
.
Pots veure els sis escrits d’aquesta sèrie en català a: http://arcmediterrani.blogspot.com/search/label/Paul%20Kagame

Puedes ver los seis escritos de esta serie en castellano en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/search/label/Paul%20Kagame
.

dissabte, 6 de novembre de 2010

La veritat sobre el genocidi a Rwanda V


La veritat sobre el genocidi a Rwanda V
Notícies. 03/09/2010


Nacions Unides retira les acusacions contra Carrero i debat si se suma a les tesis de la Fundació s’Olivar sobre el genocidi dels Grans Llacs

Pere Sampol presenta al Senat una moció per instar la revocació immediata del nomenament del mandatari ruandès Paul Kagame com a copresident dels Objectius del Mil·leni

Nacions Unides ha fet marxa enrere i ha retirat les greus i delirants acusacions llençades contra la Fundació s’Olivar, ONG mallorquina presidida per Joan Carrero, i contra una altra ONG catalana, als qui acusava de finançar grups armats en el context del conflicte dels Grans Llacs d’Àfrica. Carrero, el senador del PSM-EN Pere Sampol i el president de Drets Humans de Mallorca, Bernat Vicens, han anunciat avui en roda de premsa que el darrer informe del Consell de Seguretat de NU ha eliminat les referències a aquestes dues organitzacions (que havien estat acusades en un informe previ, del 9 de novembre passat). Carrero i Sampol consideren que aquesta victòria ha estat possible gràcies als pronunciaments del Parlament de les Illes Balears i del Consell de Mallorca de suport a la Fundació s’Olivar davant les acusacions esmentades.

D’altra banda, l’Alta Comissària de les NU per als Drets Humans està elaborant un informe sobre el conflicte de Ruanda i el Congo en el qual s’assegura que els crims perpetrats per l’actual president de Ruanda, Paul Kagame, haurien de ser considerats com a genocidi. Aquest informe, que ha estat filtrat recentment a Le Monde i a la BBC, suposa “un gir de 180º” i ratifica les tesis de la Fundació s’Olivar, segons Sampol. Kagame i altres dirigents del Front Patriòtic Ruandès estan imputats per l’Audiència Nacional per delictes de genocidi.

Carrero ha afirmat que en aquests moments dins Nacions Unides s’està produint una “gran batalla” entre els “encobridors” de Kagame (amb el secretari general, Ban Ki Moon, al capdavant) i les “persones dignes” que intenten demostrar que aquest criminal ha de ser perseguit. “S’ha estat ocultant durant 14 anys el major genocidi des de la II Guerra Mundial, i les grans potències, liderades pels EUA, hi tenen greus responsabilitats”. Aquesta batalla, segons Carrero, s’ha accentuat amb el nomenament de Kagame, per part de Ban Ki Moon, com a copresident dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (junt amb el president espanyol, Rodríguez Zapatero, fet que va generar una certa polèmica a l’Estat espanyol).

Respecte a aquesta qüestió, Pere Sampol ha registrat una moció al Senat en què pretén instar el Govern espanyol que emprengui les accions diplomàtiques perquè les NU revoquin de manera immediata el nomenament de Kagame com a copresident dels Objectius del Mil·leni, i perquè el president ruandès sigui perseguit pels crims que se li imputen.
.

dijous, 4 de novembre de 2010

La veritat sobre el genocidi a Rwanda IV


La veritat sobre el genocidi a Rwanda IV

El senador Pere Sampol demana la revocació del nomenament de Paul Kagame


A LA MESA DEL SENAT
El Grup Parlamentari Mixt, a iniciativa del Senador del Bloc per Mallorca i PSM-Verds per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Pere Sampol i Mas, a l'empar del que estableix el Reglament de la Cambra, presenta la següent MOCIÓ, per a la seva debat en la Comissió corresponent.
La decisió del Secretari General de les Nacions Unides de designar el president de Rwanda, Paul Kagame, per co-presidir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, ha provocat un gran rebuig entre les organitzacions no governamentals que treballen en la cooperació internacional.
Encara que poderoses empreses especialitzades en el blanqueig d'imatge pretenguin enganyar al món, Paul Kagame està imputat pel Tribunal de Gran Instance de França al costat d'altres nou alts càrrecs del seu partit i el seu Govern per haver "participat en la concepció, la planificació i la realització de l'atemptat "contra l'avió presidencial rwandès, pilotat per una tripulació francesa, en què van morir tots els ocupants, entre els quals hi havia els presidents hutus de Rwanda i Burundi. De manera que "són susceptibles d'esdevenir objecte de persecució com a responsables d'assassinats, complicitat en assassinats en relació amb una empresa terrorista i associació de malfactors amb vista a organitzar actes de terrorisme". I està també imputat per l'Audiència Nacional Espanyola per "delictes de genocidi, lesa humanitat, delictes contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, integració en organització terrorista, actes terroristes, pillatge de recursos naturals i l'assassinat de nou ciutadans espanyols".
En els últims mesos, coincidint amb la convocatòria d'eleccions presidencials, ha impedit la presentació dels candidats de l'oposició en no permetre'ls registrar els seus respectius partits polítics.
En les últimes setmanes el règim rwandès ha promogut l'assassinat, tortura, presó i assetjament de líders polítics de l'oposició i de directors de mitjans de comunicació.
En el curs de la investigació que segueix l'Audiència Nacional contra els delictes comesos pel Front Patriòtic Rwandès, el magistrat Fernando Andreu va dictar al començament de 2009 una Comissió Rogatòria adreçada al Secretari General de les Nacions Unides per la qual acorda: 1 .- Es remetin a aquest Jutjat totes les proves, evidències i altres diligències d'investigació relatives a fets criminals (pillatge de guerra, explotació il·legal de recursos naturals i finançament de fets criminals internacionals i del propi conflicte bèl·lic podent ser constitutius de crims de guerra i crims contra la humanitat, entre d'altres) presumptament comesos a la República Democràtica del Congo i conservades de conformitat amb les directrius per a les investigacions de les Nacions Unides, dipositades pel Grup d'Experts encarregat d'examinar l'explotació il·legal dels recursos naturals i altres riqueses de la República Democràtica del Congo en aquesta seu, segons és de veure en els informes S/2001/357, S/2002/1146 i S/2008/773, proves, evidències i altres diligències d'investigació relatives dels apartats 84, 129, 133 l'Informe S/2001/347 i de l'apartat 70 i l'Annex II. "Persons for whom the Panell recommends a travel ban and financial restrictions" en la posició Nº 37 de l'Informe S/2002/1146 i concordants o que puguin estar dipositats a la seu de Nacions Unides. Fins al moment la resposta del Secretari General de les Nacions Unides a la Comissió Rogatòria ha estat ordenar la investigació de dues petites ONGs, impulsores de la querella davant l'Audiència Nacional, i la designació de Paul Kagame per co-presidir els Objectius de Desenvolupament del Milenio. Mai s'ha vist més burla i obstrucció a la Justícia Universal.
Per la seva banda, el jutge antiterrorista i vicepresident primer del Tribunal de la Gran Instance de París, Jean-Louis Bruguière, en la investigació que va realitzar sobre l'atemptat contra l'avió presidencial, en Ordre de 17 de novembre de 2006 va dictar:
Atès que Paul Kagame, president de la República de Rwanda que es beneficia gràcies a aquest títol de la immunitat concedida a França als caps d'Estat en exercici, no pot ser perseguit en el marc d'aquest procés;
Que per contra podria ser objecte de persecució per part del Tribunal Penal Internacional (TPIR);
Atès que correspon al senyor secretari general de les Nacions Unides, que serà oficialment informat per una petició transmesa per la via diplomàtica dels elements pertinents de la investigació i dels càrrecs recollits en contra de Paul Kagame, el sotmetre aquest assumpte, mentre que sigui necessari, el senyor fiscal del Tribunal Penal Internacional per Rwanda amb la finalitat d'impulsar accions contra ell per la seva presumpta participació en l'atemptat del 6 d'abril de 1994, fets que entren en la competència d'aquesta jurisdicció.
Davant aquestes gravíssimes imputacions judicials i les greus violacions dels drets humans que segueix perpetrant l'Administració rwandesa, de les quals té constància el secretari general de les Nacions Unides, és un sarcasme confiar a Kagame el procés de reconciliació a Rwanda i, encara pitjor, el lideratge de la lluita contra la pobresa i altres Objectius del Mil lenni. Quan el Món està atemorit per la xacra terrorista, encobrir actes terroristes contra caps d'Estat, des de les mateixes Nacions Unides, utilitzant-les per rentar la imatge d'un imputat per aquests greus crims, posa en greu perill la credibilitat de les més altes institucions mundials sobre les que la humanitat té dipositades totes les seves esperances de construir la pau.
Per tot això el Senat acorda:

1 .- Instar el Govern a que emprengui totes les accions diplomàtiques davant les Nacions Unides perquè el seu Secretari General, senyor Ban Ki-moon:
- Es revoqui immediatament el nomenament de Paul Kagame com copresident dels Objectius de Desenvolupament del Mil lenni.
- Acati la Comissió Rogatòria de l'Audiència Nacional Espanyola remetent els informes S/2001/357, S/2002/1146 i S/2008/773 de les pròpies Nacions Unides que s'hi demanen.
- Sotmeti al senyor fiscal del Tribunal Penal Internacional per a Rwanda l'Ordre del jutge Bruguière de 17 de novembre de 2006, amb la finalitat d'impulsar accions contra Paul Kagame per la seva presumpta participació en l'atemptat mortal del 6 d'abril de 1994 contra els presidents de Rwanda i Burundi.
2 .- Remetre aquest acord i la part expositiva al Secretari General de les Nacions Unides.

Palau del Senat a 1 de setembre de 2010.
St. Pere Sampol i Mas
.