dilluns, 20 d’agost de 2007

Comunicació transversal horitzontal


Comunicació transversal horitzontal

La primera oportunitat social és l'educació ("first chance shool").
Si ja sé que no tots els polítics, tots els professionals, tots els pares i mares, i tots els i les alumnes s'ho creuen i, conseqüentment són coherents amb el fet. Si ja sé que l'Església episcopal espanyola confon "aquesta primera oportunitat" com la seva primera oportunitat de propaganda, fe i confessionalitat obligatòria a l'escola (jo també vull que Arc-46 sigui una assignatura obligatòria i avaluada a totes les escoles del país). Causa estupor veure com els dirigents d'aquesta Conferència s'oposen a que totes les persones en procés formatiu rebin l'assignatura "Educació per a la ciutadania", mentre demanen privilegis per a les seves "creences", concerts per a col·legis sectaris, discriminatius per gènere, de l'Opus Dei o tenir la primera facultat de periodisme de les Illes per a l'Escola de l'Esglèsia. 
Però les persones humanes i humanistes sabem que l'educació (professional, familiar i no formal) és la primera (i, possiblement, la única) oportunitat social comunitària per al creixement sostenible i solidari de la humanitat (necessitam canviar la cultura de la mort, agressió i violència, i especulació i explotació, per la cultura del diàleg, consens, cooperació i solidaritat, respectuosa de gents, terres, cultures, llengües, ambients i natura). És per a això que l'Arc46 du ja nou anys oferint a les escoles, centres i agents formals, familiars i no formals educatius els seus canals transversals horitzontals de comunicació per a que, tots junts puguem intercanviar i propiciar el canvi cap als nous valors de justícia, humanistes i humanitaris. No vulgueu perdre la primera (possiblement la única) oportunitat. Associa't i coordina't amb nosaltres. El resultat de les darreres eleccions ens dona confiança en que la majoria de les persones volem aquestes opcions humanistes per a damunt de les lliberals-capitalistes:
Educació infantil:
http://www.balearweb.net/arcs21/infantil/index.html  

Educació Primària:
http://www.lamevaweb.info/post/241/5183   

Pàgina de referència  

Antoni Ramis Caldentey
Psicòleg social i educatiu
Palma, 20 d'agost de 2007.