diumenge, 14 de gener de 2018

Escola Graduada de Palma


Arc Mediterrani? Més bé Replegant Veles o En Temps de Pròrroga. Era l'any 2007, fa deu anys, escrivia quasi compulsivamente com si d'aquells escrits hi anàs la salvació del món. Per ventura sols cercava la pròpia salvació. L'any següent començaria la gran crisi econòmica (també social i democràtica) del segle XXI que sembla que, tot i que molt menys del que ens diuen, comença a remetre, onze anys després. Ara, el que és escriure aquí i a les xarxes és molt menys freqüent. El darrer escrit aquí data de més de mig any enrera. També hi ha molta menys motivació. El meu web principal en pocs anys va tenir més d'un milió d'entrades (hi havia molt poca competència. Molt poca gent particular que tengués el seu propi web i encara cap dels mitjans tradicionals de comunicació en paper, radio o televisió tenien les seves versions digitals. Record com un periodista molt afamat de l'Illa es queixava de que uns simples afeccionats els hi feiem la competència en uns mitjans nous: els ordinadors i Internet. Prest ho varen solucionar: ells mateixos, els mitjans clàssics de tota la vida, d'abans de que existís Internet, farien els sus propis webs i el seu propi diari en format digital. Ara, als meus webs, han de passar dies, per a que hi hagi un sol lector). Mentre han passat moltes coses, intermig: morí ma mare, el dia de santa Margalida i amb ella la comunicació amb la familia d'origen; la intervenció i manipulació de l'aparell ejecutiu, legislatiu i judicial sobre la democràcia catalana, la caiguda i substitució del Vicepresident del Govern de les Illes Balears.
Reprenc (qui sap si sols per un dia) el meu entremat telemàtic; me trob el meu web principal infestat de troyans publicitaris (veurem com ho puc arreglar), cerc al disc dur de les fotografies de tots els temps i trobo una ampla col·lecció de fotos antigues de Palma que, tot i no ser seves, me va passar el Dr. Jaume Canet, que moria fa dos anys. Entre elles me va interessar la que vos poso a la portada de l'Escola Graduada de Palma (segons les anotacions de Jaume Canet seria de 1945). I vaig anar a l'arxiu de les fotos antigues i més recents de les que vàrem preparar Pere Carrió, Manel Domenech i jo mateix amb motiu de l'edició dels nostres llibres "Les Escoles de Palma en temps de la II República":
http://www.escolaweb10.org/1931041420130415/20130414EscolesPalmaRepublica.pdf
i "Les Escoles de les Illes Balears en temps de la II República". D'allà vaig treure les altres dues fotos que present a aquest escrit. La primera, bastant més antiga que la de la portada, la va aportar als nostres llibres en Pere Carrió. La tercera foto (en color) correspon a com és en l'actualitat (Foto dels anys 70 del segle passat).
Del nostre llibre de les escoles de Palma en temps de la II República:
Escola Graduada C. Escola Graduada, 6 - 07002 Palma.
La primera denominació va ser Escola Graduada de Llevant.
L’any 1909, l’Ajuntament de Ciutat acordà construir un edifici, destinat a escola graduada. Adquirí, l’any 1910, el solar en pública subhasta, ja que es tractava de terrenys procedents de l’enderrocament de les murades. El mateix 1910 es col·locà la primera pedra i l’any 1912 fou inaugurada. El cost de les obres va ser de 88.000 pessetes.
“Pels anys 30 es projectà que els terrenys d’aquesta important escola es prolongassin, incloent l’actual plaça de la Porta del Camp fins al mar per a dotar-la de jardins i camps agrícoles, quedant un complex simètric al grup escolar Jaume I, de Santa Caterina. Però no passà de projecte.” (Jaume Oliver)
Malauradament, l'any 1970, l'edifici va ser enderrocat totalment per fer-ne un de nou totalment diferent, amb un cost de 27.482.903 pessetes.