dimecres, 6 d’abril de 2011

Psicologia Positiva


Psicologia positiva:


La psicologia positiva és la disciplina psicològica que estudia les bases de les emocions positives de la persona i les seves fortaleses o punts forts.

Són emocions positives el benestar personal, la felicitat, l'alegria o l'amor.

Són punts forts, fortaleses o aspectes positius de la persona, en una determinada, aquelles característiques personals que li faciliten les relacions interpersonals positives bé sigui per a millorar el benestar personal o felicitat pròpia, bé sigui per a poder aconseguir objectius personals, socials de simple relació personal o laboral (de treball) o de qualsevol altre tipus, que resultin gratificants tant per a la persona de qui ens referim com per a les persones que es relacionen amb ella.

Es considera el professor Martín Seligman, professor de Pennsilvània i exdirector de l'Associació Americana de Psicologia (APA), com el veritable representant d'aquesta corrent psicològica, que agafa prestigi, en el món, a partir de 1990.

Es pot considerar que la psicologia humanista és la precursora de la psicologia positiva. La psicologia humanista és aquella psicologia que no només té la persona com a objecte del seu estudi, sinó també com a beneficiària d'aquest (Carl Rogers: "La psicologia i la psicoteràpia centrada en el client". Maslow: "L’autorealització personal i la satisfacció de les necessitats bàsiques humanes"). Maslow es queixa d'una actitud molt comú de la investigació psicològica i psiquiàtrica consistent en centrar-se en les deficiències i patologies (la qual cosa comporta centrar-se en els aspectes negatius i desintegradors de la personalitat) i, a partir d'aquí, anar desenvolupant el camp de coneixements psicològics. Ell diu que el que s'ha de fer, en psicologia, és centrar-se en la persona sana (emocionalment sense problemes). Per Maslow la persona és naturalment bona i tendeix a la seva autorealització personal, el problema és que aquesta naturalesa i tendència humanes, bones per naturalesa, són febles i es veuen vençudes amb excessiva freqüència per les pressions socials.

Tornant a la psicologia positiva i al seu màxim representant Martín Seligman: Es va dedicar durant molts anys a l'estudi clínic de la depressió, fins que va decidir que la psicologia podia servir per molt més que per curar malalties. La psicologia no ha de ser únicament un instrument clínic de curació, sinó que s'ha d'aplicar en les persones sense problemes per poder incrementar el seu benestar i felicitat personals. La psicologia per Seligman, autor de "L'autèntica felicitat" (2002), podia servir per a ser més feliços.

Per primera vegada neurocientífics, filòsofs, psicòlegs i budistes orientals treballen coordinadament a la recerca de la felicitat.
Cadascun aporta els seus coneixements des de la seva perspectiva i camp professional i amb teories i explicacions diferents, però amb dues conclusions coincidents:

1 La felicitat no es pot trobar mai en el "jo", es troba en el "nosaltres".
2 A ser feliços es pot aprendre.

A més: La felicitat és contagiosa: "Si l'amic del teu amic s'alegra, tu t’alegres". Recordem el: "Jo estic bé - tu estàs bé": "Jo estic millor quan millor estan els que m'envolten" de la psicologia humanista.

Per Seligman, la felicitat consisteix en crear una vida que contingui moments agradables, dedicació i compromís amb la tasca que un té, i un propòsit vital que transcendeixi a un mateix.

Seligman ha dissenyat una sèrie d'exercicis que entrenen la capacitat per ser feliç en cadascuna d'aquestes facetes. El seu mètode proposa realitzar el test de nivell de felicitat, fer els exercicis proposats i tornar a passar el test per comprovar els avenços. Garanteix millores.
El test està disponible en espanyol a internet gràcies al professor Carmel Vázquez, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid:

Àmplia el tema de la psicologia positiva:

Pots veure el tema de la psicologia humanista:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/05/psicologia-humanista.html 
..........................................

Webs de Psicologia positiva:

- Web Happier.com (en anglès) de Martin Seligman
http://www.happier.com/form.htm  
- Web de psicologia positiva (en espanyol) de Martin Seligman
http://spanish.authentichappiness.org/Default.aspx 
- Web de psicologia positiva de Beatriz Vera Poseck (en espanyol)
http://psicologia-positiva.com/ 
Pots comentar o preguntar el que vulguis

Enllaços d'interès:

Antoni Ramis Caldentey
Psicòleg humanista social
.

Cap comentari:

Publica un comentari