dissabte, 19 de setembre de 2015

Tres Governs i un Parlament 2015-19

Ajuntament de Palma2015-2019:

1 Llorenç Carrió, Regidor de districte (MÉS). 2 Susana Moll Kammerich3ª Tinenta de Batle, Educació i Esports (PSOE). 3 Neus Truyol Caimari5ª Tinenta de Batle. Portaveu municipal. Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i EMAYA (MÉS), 4 Antoni Noguera Ortega, 2n Tinent de Batle, Model de Ciutat, urbanisme i habiitatge digne (MÉS), 5 José Fco. Hila VargasBatle de Palma (2 anys. Després sirà substituït per Antoni Noguera i ell prendrà l’àrea del propi Antoni Noguera) (PSOE). 6 Joan Ferrer Ripoll6é Tinent de Batle. Movilitat (PSOE), 7 Angélica Pastor, Seguretat Ciutadana (PSOE), 8Miquel Comas OliverPrimer Tinent de Batle i Participació Ciutadana y Coordinació Territorial. (Som Palma), Aurora Jhardi Massanet4ª Tinenta de Batle, Funció Pública i Govern Interior (Som Palma). 2.1 Rodrigo Andrés Romero, Infraestructures i Accessibilitat (Som Palma). 2.2 Antònia Martin,Sanitat i Consum (Som Palma), 2.3 Aligi Molina SuárezIgualtat i Drets Civils (Som Palma)2.4 Miquel Perelló, Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Polítiques Lingüístiques (MÉS), 2.5 Joana Mª Adrover, Turisme, Comerç i Treball (PSOE), 2.6 Mercé Borràs DalmauBenestar i Drets Socials (MÉS), 2.7 Adrian García CamposEconomia, Hisenda i innovació (PSOE). (En negreta i cursiva, la Junta de Govern. En lletra vermella: Membres i àrees de MÉS)

Consell de Mallorca2015-2019:

1 Sandra Espeja Almajano, Consellera de Medi Ambient (Podem). 2 Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident i Conseller de de Cultura Patrimoni i Esports (PSOE). 3 Miquel Ensenyat Riutort, President (MÉS), 4 Jesús Juan Jurado Seguí Vicepresident segon i Conseller de Participació Ciutadana i Presidència (Podemos). 5 Cosme Bonet Bonet, Conseller d’Economia i Hisenda (PSOE). 2.1 Joan Font Massot, Conseller de Desenvolupament Local(MÉS) 2.2 Margalida Puigserver Servera Consellera de Benestar i Drets Socials (MÉS), 2.3 Mercedes Garrido Rodríguez, Consellera executiva de Territori i Infraestructures (PSOE), 2.4 Mª Carmen Palomino Sánchez, Consellera de Modernització i Funció Pública (PSOE).
Parlament de les Illes Balears2015-2019.


Messa del Parlament: 1 María Consuelo Huertas i Calatayud, Presidenta (Podemos). 2 Vicenç Thomàs i Mulet, Vicepresi dent Primer (PSOE), 3 Maria Salom i Coll, Vicepresidenta Segona (PP). Joana Aina Campomar i Orell, Secretària Primera (MÉS). 5 Miquel A. Jerez i Juan, Secretari Segon (PP).


Grup Parlamentari Més Per Mallorca: David Abril i Hervás. Gabriel Barceló i Milta. Isabel M. Busquets i Hidalgo. Joana Aina Campomar i Orell, Secretària Primera. Margalida Capellà i Roig. Antoni Reus i Darder. Grup Parlamentari Més Per Menorca: Josep Castells i Baró, Patricia Font i Marbán, Nel Martí i Llufriu.

Grup Parlamentari Podem illes Balears: Salvador Aguilera i Carrillo, Laura Camargo i Fernández, María Consuelo Huertas i Calatayud (Presidenta Parlament), Alberto Jarabo i Vicente. Marta Maicas i Ortiz David Martínez i Pablo, Aitor Morrás i Alzugaray, Baltasar Damián Picornell i Lladó, Carlos Saura i León, Mª Montserrat Seijas i Patiño.

Grup Parlamentari Socialista: Andreu Alcover i Ordinas, Francesca Lluch Armengol i Socias, Elena Baquero i González, Damià Borràs i Barber, Maria José Camps i Orfila, Silvia Cano i Juan, Enrique Casanova i Peiro, Pilar Costa i Serra, Mercedes Garrido i Rodríguez, Silvia Limones i Costa, Martí Xavier March i Cerdà, Isabel Maria Oliver i Sagreras, Xico Tarrés i Marí, Vicenç Thomàs i Mulet, Vicepresident Primer.


Govern de les Illes Balears 2015-2019

1 Catalina Cladera i Crespí; Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques (PSOE). Biel Barceló i Milta; VicePresident i Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme (MÉS). 3 Francina Armengol i Socias; Presidenta (PSOE). 4 Marc Pons i Pons; Conseller de Presidència (PSOE). 5 Martí March i Cerdà; Conseller d’Educació i Universitat (PSOE). 2.1 Joan Boned i Roig; Conseller de Territori, Energia i Mobilitat (PSOE). 2.2 Iago Negueruela i Vázquez; Conseller de Treball, Comerç i Industria (PSOE). 2.Fina Santiago Rodríguez; Consellera de Serveis Socials i Cooperació (MÉS). 2.4 Patricia Gómez i Picard; Consellera de Salut (PSOE). 2.Vicenç Vidal i Matas; Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (MÉS). 2.Esperança Camps i Barber; Consellera de Participació, Transparència i Cultura (MÉS).


Si algú vol aquest escrit en pdf (és un din A4 a doble cara) me'l pot demanar (hauria de ser amic/ga, o contacte o proporcionar-me la seva adreça electrònica a on enviar-lo i l'hi enviaré. 

arc46.com . Setembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada