dimecres, 8 de setembre de 2010

Carta de Principis del Fòrum Social Mundial


Carta de Principis del Fòrum Social MundialEl Comitè d'entitats brasileres que va organitzar el primer Fòrum Social Mundial, realitzat a Porto Alegre del 25 al 30 de gener de 2001, considera necessari i legítim, després d'analitzar els resultats d'aquest Fòrum i les expectatives per ell creades, establir una Carta de Principis que orienti la continuïtat d'aquesta iniciativa. Els principis que consten en la Carta -que hauran de ser respectats per tots els que vulguin participar del procés i per aquells que siguin membres de l'organització de les noves edicions del Fòrum Social Mundial- consoliden les decisions que van presidir el Fòrum de Porto Alegre, per a garantir el seu èxit i que van ampliar el seu abast, definint orientacions que parteixen de la lògica d'aquestes decisions.

1. El Fòrum Social Mundial és un espai obert de trobada per: intensificar la reflexió, realitzar un debat democràtic d'idees, elaborar propostes, establir un lliure intercanvi d'experiències i articular accions eficaces per part de les entitats i els moviments de la societat civil que s'oposen al neoliberalisme i al domini del món pel capital o per qualsevol forma d'imperialisme i, també, obstinats en la construcció d'una societat planetària orientada cap a una relació fecunda entre els éssers humans i d'aquests amb la Terra.

2. El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va ser una realització col.locada dins del seu temps i espai. A partir d'ara, basant-se en la proclamació que va sorgir a Porto Alegre que "un altre món és possible", el Fòrum es converteix en un procés permanent de recerca i construcció d'alternatives, no limitant-se exclusivament als esdeveniments que li donin suport.

3. El Fòrum Social Mundial és un procés de caràcter mundial. Tots els esdeveniments que es realitzen com a part d'aquest procés tindran una dimensió internacional.

4. Les alternatives proposades en el Fòrum Social Mundial es contraposen a un procés de globalització, comandat per les grans corporacions multinacionals i pels governs i institucions que serveixen als seus interessos, amb la complicitat dels governs nacionals. Aquestes alternatives sorgides en el si del Fòrum tenen com a meta consolidar una globalització solidària que, com una nova etapa en la història del món, respecti els drets humans universals, a tots els ciutadans i ciutadanes de totes les nacions i al medi ambient, recolzant-se en sistemes i institucions internacionals democràtics que estiguin al servei de la justícia social, de la igualtat i de la sobirania dels pobles.

5. El Fòrum Social Mundial reuneix i articula a entitats i moviments de la societat civil de tots els països del món, però no pretén ser una instància de representació de la societat civil mundial.

6. Les reunions del Fòrum Social Mundial no tenen un caràcter deliberatiu. És a dir, ningú estarà autoritzat a manifestar, en nom del Fòrum i en qualsevol de les seves trobades, posicions que fossin atribuïdes a tots els seus participants. Els participants no han de ser cridats a prendre decisions, per vot o aclamació -com a conjunt de participants del Fòrum- sobre declaracions o propostes d'acció que incloguin a tots o a la majoria i que es proposen a ser decisions del Fòrum com a tal.

7. Per tant, assegureu-vos que les entitats participants de les trobades del Fòrum tinguin la llibertat de deliberar -durant la realització de les reunions- sobre declaracions i accions que decideixin desenvolupar, aïlladament o de forma articulada amb altres participants. El Fòrum Social Mundial es compromet a difondre àmpliament aquestes decisions, pels mitjans al seu abast, sense dirigir-les, jerarquitzacions, censures o restriccions, aclarint que són deliberacions de les pròpies entitats.

8. El Fòrum Social Mundial és un espai plural i diversificat, no confessional, no governamental i no partidari, que articula de manera descentralitzada i en xarxa a entitats i moviments que estiguin involucrats en accions concretes per la construcció d'un món diferent, local o internacional.

9. El Fòrum Social Mundial sempre serà un espai obert a la pluralitat i a la diversitat d'actuació de les entitats i moviments que vulguin participar, a més d'obert a la diversitat de gèneres, ètnies, cultures, generacions i capacitats físiques, des que sigui respectada la Carta de Principis. No han de participar del Fòrum representacions partidàries ni organitzacions militars. Podran ser convidats a participar, en caràcter personal, governants i parlamentaris que assumeixin els compromisos d'aquesta Carta.

10. El Fòrum Social Mundial s'oposa a tota visió totalitària i reduccionista de l'economia, del desenvolupament i de la història i l'ús de violència com a mitjà de control social per part de l'Estat. Propugna el respecte als Drets Humans, la pràctica d'una democràcia vertadera i participativa, les relacions igualitàries, solidàries i pacífiques entre les persones, ètnies, gèneres i pobles, condemnant totes les formes de dominació o de submissió d'un ésser humà a un altre.

11. El Fòrum Social Mundial, com a espai de debats, és un moviment d'idees que estimula la reflexió i la divulgació transparent dels resultats d'aquesta reflexió sobre els mecanismes i instruments de domini del capital, sobre els mitjans i les accions de resistència i de superació d'aquest domini, sobre les alternatives proposades per solucionar els problemes d'exclusió i desigualtat social que estan sent creats, tant internacionalment com a l'interior dels països, pel procés de globalització capitalista, amb les seves dimensions racistes, sexistes i destructives del medi ambient.

12. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'intercanvi d'experiències, estimula el mutu coneixement i el reconeixement per part de les entitats i moviments participants, valorant l'intercanvi, en especial d'allò que la societat construeix per centrar l'activitat econòmica i l'acció política a l'atenció a les necessitats de l'ésser humà i el respecte per la natura, tant per a la generació actual com per a les futures.

13. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'articulació, busca enfortir i crear noves articulacions nacionals i internacionals, entre entitats i moviments de la societat, que augmenten, tant en l'esfera pública com la privada, la capacitat de resistència social no violenta al procés de deshumanització que viu el món i a la violència utilitzada per l'Estat, a més d'enfortir aquelles iniciatives d'humanització que estan en curs a través de l'acció d'aquests moviments i entitats.

14. El Fòrum Social Mundial és un procés que estimula les entitats i moviments participants que col.loquin les seves accions locals i nacionals amb les instàncies internacionals, com qüestions de ciutadania planetària, introduint en l'agenda global les pràctiques transformadores que estiguin vivenciant per a la construcció de un nou món més solidari.

Aprovada i adoptada a São Paulo, el 9 d'abril de 2001, per les entitats que constitueixen el Comitè d'Organització del Fòrum Social Mundial. Aprovada amb modificacions pel Consell Internacional del Fòrum Social Mundial el dia 10 de juny de 2001.
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada