dilluns, 13 de setembre de 2010

Comença el curs 2010-2011


Comença el curs 2010-2011
L'un de setembre comença el nou curs, tant l'escolar com el polític.
Pel que fa al primer els professors es van incorporar el passat un de setembre, mentre que els alumnes d'infantil, primària i secundària, batxillerat inclòs s'incorporen avui dilluns dia 13 de setembre.
Pel que fa al segon aquest ha de ser un curs interessant amb eleccions municipals i autonòmiques a Catalunya el mes de novembre i a les Illes Balears i moltes altres comunitats el mes de maig.
Presentem, a continuació, el calendari escolar de les Illes Balears:

Del mateix destaquem:
El curs escolar s'iniciarà el dia 1 de setembre de 2010 i finalitzarà el dia 31 d'agost de 2011.
L'alumnat de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial, educació secundària, batxillerat i del programa de qualificació professional inicial (PQPI) dels centres públics, privats i privats concertats iniciarà les activitats lectives el dia 13 de setembre de 2010 i les finalitzarà el dia 22 d juny de 2011.
Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà i grau superior i de batxillerat de la Escoles d'Art hauran iniciar les activitats lectives el dia 22 de setembre de 2010 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2011.
Els alumnes de les escoles oficials d'idiomes i els d'educació de Persones Adultes s'iniciaran les activitats lectives el dia 4 d'octubre de 2010 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2011.

Vacances escolars:
Durant el curs escolar 2010/2011 tindran la consideració de
períodes de vacances:
Nadal: del 24 desembre 2010 al 7 de gener de 2011, ambdós
inclosos.
Pasqua: del 21 al 29 d'abril de 2011, ambdós inclosos.

Dies festius:
Tindran la consideració de dies festius:
Dia 12 d'octubre (festa estatal).
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució).
Dia 8 de desembre (la Immaculada Concepció).
Tindrà la consideració de dia no lectiu:
Dia 28 de febrer de 2011 (festa escolar unificada).
També tindran la consideració de dies festius durant el 2011 aquells que es determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de Treball i Formació.
Igualment, hauran de considerar dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs 2010-11, el centre podrà determinar, en substitució d'aquestes, tants dies no lectius com coincidències s'hagin produït.
Cada centre docent de segon cicle d'educació infantil, primària, educació especial o secundària pot establir, per acord del consell escolar, un dia festiu de lliure disposició.

Antoni Ramis Caldentey
Psicòleg humanista social
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada