dijous, 23 de desembre de 2010

Melcior Rosselló i Simonet, l'home, mestre, espos i pare


Aquesta és la història dels records, i els sentiments a ells associats, d'un home humanista, model d'home, fill de fills, pare de pares, germà de germans, mestre de mestres, director de directors, amic d'amics i un model d'humanitat, saviesa, cultura i bondat per a tots els homes i les dones de bona voluntat. Moltes gràcies, Don Melcior, pel vostre testimoni, les vostres paraules, el vostre exemple i la vostra amistat.

1 Unes breus notes biogràfiques:

El 27 de setembre de 1916 neix a Santa Maria del Camí sota el signe de Libra. Cursa el batxillerat en el col·legi "Cervantes" de Ciutat. Alumne de Mossen Antoni Pons i Pastor. Estudia la carrera de mestre segons el Pla Professional de la República a l'Escola Normal de Ciutat.

1932-1934: És membre actiu de la Federació Escolar Balear, adscrita a la Federación Universitaria Española, juntament amb Cèlia Viñas i Olivella, Pere Serra i Pastor... organitzen missions pedagògiques pels pobles amb recitals de poesia i música, representacions de teatre, etc.

1935, estiu. Assisteix com a alumne de practiques a la Colònia Escolar del Port de Felanitx -"allà m'hi vaig fer mestre”- amb Joan Capó i Valls de Padrinas, Josep Eyaralar i Almazán, Catalina Vives i Pieras, Carme Eyaralar i Vives, Miquel Briñón i Mercant, Gabriel Font i Frau, Pere Serra i Pastor...

1936, octubre 26. És nomenat mestre en pràctiques a l'Escola Graduada de Llevant, a Ciutat.

1939, setembre 11 . Pren possessió de l'Escola del Coll d'En Rabassa.

1942. Novembre 6. Torna, per oposició, a deumilistes a l'Escola Graduada de Llevant.

1955, març 25. Passa, per oposició, a l'Escola Annexa de Practiques de la Normal, en propietat i com a Regent, on continuà fins la seva jubilació. Professor de Prácticas de Enseñanza i de Caligrafia a l'Escola Normal.

1968, octubre 8. Ingressa en el Cos Especial de Directors de Col·legis Nacionals.

1974, gener 20. A instàncies de Baltasar Coll i Tomàs i prèvia  presentació dels mèrits li és atorgat el Premi dels Premis Ciutat de Palma 1.973

1979, desembre. Forma part del Consell de Redacció de Maina des de la seva fundació. 

1998 rep el premi Ramon Llull.

2010, 17 de desembre: mor a Palma, pocs dies abans del solstici d’hivern i Nadal. 

Jaume Bover i Pujol a "Un mestre de mestres: Melcion Rosselló i Simonet. Nota Biogràfica": 

Revista Maina nº 3 (any 1981) amb molts d’articles referents a Don Melcior:


2: Enllaços i documents relatius a Don Melcior Rosselló  

Melcior Rosselló Simonet al web Arc Mediterrani

Melcior Rosselló Simonet al blogger Arc Mediterrani

Melcior Rosselló Simonet al blog Arc Mediterrani

Converses amb Don Melcior Rosselló Simonet

Les converses en format issuu

Revista Maina nº 3 (any 1981) amb molts d’articles referents a Don Melcior:

Artícles de la revista Maina nº 3:

Jaume Bover i Pujol a "Un mestre de mestres: Melcion Rosselló i Simonet. Nota Biogràfica": 

Evocació de Melcion Roselló i Simonet. Miquel Briñón i Mercant

Melcion Rosselló, professor de practiques. Rubén Victor Rial i Planas

Teoría y praxis educativa. Bartolomé Rotger Amengual

L’Escola Normal i la Colonia Escolar de Porto Colom (1935). Jaume Oliver

Melcion Rosselló Simonet, l'home. Joan Martorell Trobat

Obituari. Blog del Consell Escolar de les Illes Balears

Obituari. Diario Ultima Hora

.......................................

Cap comentari:

Publica un comentari